OVER EASYPARP

In 2012 zijn wij* begonnen met PARPEN bij verzekeraars. De Verzekeringsanalyse BV* heeft naar aanleiding van PARP begin 2014 een werkgroep PARP Volmacht opgericht. Samen met met een aantal managers van de grootste volmachtkantoren hebben wij de basis gelegd voor een goed format voor het PARPEN van volmachtproducten en het inrichten van het duurzame en terugkomende proces binnen de organisatie. Ook templates alsmede alle documentatie hebben wij ontwikkeld.

Dit is mede aanleiding geweest voor het artikel van ons in het NVGA Magazine van december jl.

Ook onderhouden wij regelmatig contact met de AFM waarbij we alles wat we in de werkgroep hebben gemaakt en tijdens lopende zaken wordt ontwikkeld mee delen om de vragen terug te koppelen en te toetsen aan de Wet van artikel 32 BGFO.

Onze specialisatie en vakgebied zijn het product approval & review proces en de inrichting en invulling voor volmachtkantoren.

*EasyPARP is een handelsnaam van De Verzekeringsanalyse BV onder kamer van koophandel nummer 24442178.